اگر ما فرهنگ را مدیریت نکنیم مدیریت می شویم
51 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : مهندسی فرهنگی ) اذر 1385 - شماره 3 )(4 صفحه - از 12 تا 15)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی