مهندسی فرهنگی علم و فناوری
46 بازدید
محل نشر: نامه پژوهش فرهنگی » بهار 1388 - شماره 15 (30 صفحه - از 9 تا 38)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در«مهندسی فرهنگی علم»به انسجام‌بخشی و تحول‌آفرینی با رویکرد فرهنگی توجه شده است.برای‌ این منظور نخست«معنا و ضرورت مهندسی فرهنگی علم»بررسی شد،طراح هندسه علم از زاویه فرهنگی‌ در جهت فرهنگ غنی اسلامی و جهت یافتن علم در خدمت تعالی(توسعه اسلامی)ضروری است. در گام دوم الگویی برای مهندسی فرهنگی علم طراحی شد که شامل ارکان(تولید،عرضه،بهره‌وری)، سطوح(مبانی،روش‌ها،نظریه‌ها)و آثار(فرهنگ فرهنگ،فرهنگ اقتصاد و فرهنگ سیاست)است.از ترکیب‌ متغیرهای نه‌گانه فوق نظامی ترسیم شد که هندسه علم را مبتنی بر فرهنگ اسلامی و با هدف فرهنگی تعیین‌ می‌کند. در قدم سوم،پس از توضیح مفاهیم پایه،راهبردهای برای مهندسی فرهنگی علم پیشنهاد و فناوری شده‌ است. واژگان کلیدی: مهندسی فرهنگی علم،ارکان مهندسی فرهنگی،سطوح مهندسی فرهنگی،آثار مهندسی فرهنگی
آدرس اینترنتی