الگوی طبقه بندی موضوعات فرهنگی در مهندسی فرهنگی کشور
52 بازدید
محل نشر: مهندسی فرهنگی » بهمن و اسفند 1385 - شماره 6 و 7 »(2 صفحه - از 44 تا 45)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی