گفت و گوى تمدنها و پدیده جهانى شدن
50 بازدید
محل نشر: سازمان فرهنگ و ارتباطات سال 1381
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی