موانع و راهکارهاى جنبش نرم افزاری
39 بازدید
محل نشر: همایش معاونت پژوهش حوزه سال 1383
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی