مبانى برنامه ریزى فرهنگی
45 بازدید
محل نشر: همایش وزارت ارشاد سال 1377
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی